Eva Olofsson Artist

EVA OLOFSSON
>Visual Artist<"Det finns en utomordentlig stimulans i dessa djärva nedslag
i en miljö, där så många hemligheter gömmer sig
under årstidsbundna täckelser.
Bland otalet naturskildrare i konstvärlden intar hon en särställning genom sin egenartade bildbehandling."

                                                                          ur: Corren 2010
 Follow on Instagram


          ...and Facebook