Eva Olofsson Artist

EVA OLOFSSON
Welcome

Mixed media Art- Måleri


"Det finns en utomordentlig stimulans i dessa djärva nedslag
i en miljö, där så många hemligheter gömmer sig under årstidsbundna täckelser.
Bland otalet naturskildrare i konstvärlden intar hon en särställning genom sin egenartade bildbehandling."

                                                                          ur: Corren 2010

 Follow Eva on Instagram


          ...and Facebook